E-czynsze

Internetowa usługa "E-Czynsze" udostępnia informacje pochodzące z programu SYSTEmSM, przy pomocy którego wykonywane są dla Państwa naliczenia opłat za lokale.

Właściciel lokalu może sprawdzić aktualne saldo księgowe, dokonać analizy własnych wpłat i zobowiązań. Szczegółowy wykaz wszystkich wpłat i naliczeń, pozwala na ustalenie salda dla lokalu na dowolny dzień w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Aby otrzymać login (nazwę użytkownika) i hasło dostępu do usługi "E-Czynsze", należy zgłosić się osobiście do biura "MARENA" s.c.